Sponsorlu Bağlantılar:

Apache Ant

Apache Ant 1.9.9 Güncelenir

Apache Ant tamamen ücretsiz, çapraz platform ve açık kaynak kodlu bir Java komut satırı yazılımı olup, Apache projesiyle birlikte dağıtılmaktadır ve yerinden güçlü bir şekilde tasarlanmıştır Java programlama dili ile yazılmış uygulamaları derlemek için...

GNU Make

GNU Make 4.2.1 Güncelenir

GNU Make çalıştırılabilir dosya ve programın diğer non-kaynak dosyalarının nesil kontrol etmek için yukarı sourcesThis gelen programın kaynak files.Builds programlarından, yerden tasarlanmış bir açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir komut satırı yazılım...

Sponsorlu Bağlantılar:

OMake

OMake 0.9.8.5-3

Omake GNU benzer tarzda ve sözdizimi ile bir yapı sistemi yapmak ama aynı anda birden fazla hedeflere üreten komutları için standart derleme görevlerini, destek basitleştirilmesi birden fazla dizin, varsayılan konfigürasyon dosyalarını kapsayan büyük...

Sponsorlu Bağlantılar: