Bu basit program şifre kaybolursa, zip dosyasına şifre bulmaya yardımcı olacaktır. Bu kullanışlı aracın ayırt edici özelliği, zip dosyasında yer alan dosya sayısına bağlı olmayan işinin yüksek hızıdır. Yardımcı program, şifre uzunluğunun aralığını...

Multi One Password, benzersiz bir şifre ile birden fazla rastgele şifre oluşturmanızı sağlayan taşınabilir bir araçtır. En çok önerilen karma türü seçeneği SHA512'dir, ancak tüm web siteleri 128 karakter içeren parolaların kullanılmasına izin...